školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
19.11.2018
ponedjeljak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Nova funkcionalnost sistema EMIS WEB: vijesti iz škola

Na portalu EMIS WEB (ovaj), putem kojeg se zvanično ažuriraju podaci o svim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, aktiviran novi modul: "VIJESTI IZ ŠKOLA KANTONA SARAJEVO".

Pozivaju se sve  osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da participiraju u ovoj novoj funkcionalnosti sistema EMIS WEB. To je prilika da škole prezentiraju aktuelnosti u i oko svoje škole i predstave ih ostalim školama, ali i omoguće da se njihova postignuća vide na stranicama portala kojeg posjećuje veoma mnogo korisnika iz svih općina Kantona i šire.

Važna napomena: škole dodaju svoje vijesti direktno u Ministarski sistem EMIS WEB!

U cilju obezbijeđenja zadanih kriterija za uvrštavanje predloženih vijesti u listu za prikazivanje na ovom portalu, potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • vijest mora biti zvanično podržana od strane škole,
 • vijest mora obraditi teme koje se tiču događanja u i oko škole o kojoj je rijeć,
 • vijest mora biti sačinjena u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola na portalu EMIS WEB

Teme koje se obrađuju u školskim vijestima mogu sadržavati jednu od sljedećih oblasti:

 • informacije o značajnim događajima u školi,
 • informacije o upisnim aktivnostima na početku školske godine,
 • učešća učenika škole na takmičenjima i postignuti rezultati,
 • školske izložbe,
 • školski projekti u školi i lokalnoj zajednici,
 • organiziranje radionica, predstava i sl.
 • dan škole,
 • informacije o izdavačkoj djelatnosti škole i novoobjavljenim člancima,
 • dodjela priznanja učenicima i nastavnicima.

Postupak objavljivanja vijesti iz škola podrazumjeva sljedeće:

 • vijesti mogu predlagati svi učenici, nastavnici i osoblje škole,
 • sadržaj vijesti se prosljeđuje EMIS koordinatoru škole,
 • EMIS koordinator škole je u stalnoj komunikaciji sa rukovodstvom škole i vodi računa o sadržaju predložene vijesti, koja mora sadržavati tačne i primjerene podatke i biti u skladu sa gornjim temama,
 • po prihvaćanju predložene vijesti, EMIS koordinator istu unosi direktno u sistem EMIS WEB (poddomena škole) kroz svoje administratorsko okruženje,
 • u formi za unos nove vijesti se navodi:
  - naslov vijesti,
  - odgovarajuća fotografija,
  - kraći sažetak vijesti,
  - puni sadržaj vijesti,
  - datum objave.

Po izvršenim unosom nove vijesti, ista neće biti automatski prikazana (vidljiva) na stranicama sistema EMIS WEB. Naime, svaku novokreiranu vijest će prvo pregledati uredništvo portala na nivou Ministarstva i provjeriti da li ona zadovoljava kriterije za objavljivanje. U slučaju da novokreirana vijest obrađuje jednu od navedenih tema, te ukoliko je napisana u skladu sa Pravilima za pisanje vijesti iz škola, ista će biti odobrena i samim tim vidljiva na javnom Portalu EMIS WEB.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Pravila za pisanje vijesti iz škola

Vijesti iz škola koje se namjeravaju objaviti na portalu EMIS WEB moraju biti napisane u skladu sa sljedećim pravilima:

 1. Naslov mora odražavati suštinu priloženog teksta vijesti. Naslov treba sadržavati maksimalno 10 riječi,
 2. Sažetak mora sačinjavati jasan i razumljiv kraći opis vijesti o kojoj se radi. Sažetak treba sadržavati maksimalno 70 riječi,
 3. U sažetku ne treba navoditi naziv škole, obzirom da će se naziv date škole automatski prikazati na tabelarnoj listi vijesti,
 4. Sadržaj vijesti treba sačinjavati tekst vijesti koji prati uobičajeni slijed zasnovan na pet osnovnih cjelina: ko, šta, gdje, kada i kako. Sadržaj vijesti treba sadržavati maksimalno 400 riječi,
 5. Tekst vijesti mora biti sadržajno jasan i razumljiv te mora odražavati isključivo istinite i provjerene događaje,
 6. Tekst mora biti napisan u skladu s pravopisom i mora biti gramatički ispravan,
 7. Kopiranje i prenošenje tuđih dijelova teksta nije dozvoljeno,
 8. Nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih linkova putem kojih se korisnik preusmjerava na druge web stranice,
 9. Nije dozvoljeno reklamiranje bilo koje komercijalne firme ili institucije,
 10. Fotografija, koja je obavezna za svaku pojedinačnu vijest, treba biti u standardnom formatu .jpg ili .gif,
 11. Fotografija treba biti maksimalne širine  300 pixela. Preporuka je da širina fotografije ne bude manja od 250 piksela, a visina da ne bude veća od 400 pixela. Ukoliko je fotografija šira od 300 pixela, bit će automatski proporcionalno smanjena na širinu od 300 pixela!
 12. Ukoliko se koristi kopiranje teksta prilikom njegovog unošenja, ono mora biti obavljeno isključivo iz programa Notepad, a nikako iz programa kao što je MS Word,
 13. Autor vijesti, odnosno EMIS odgovorna osoba škole su dužni, najdulje u roku od 3 dana, ispraviti uočene nedostatke koje mu dostavi Kantonalni administrator sistema EMIS WEB,
 14. Ukoliko vijest nije u skladu sa propisanim temama, ona se neće uvrstiti u listu za objavljivanje,
 15. Uredništvo portala zadržava pravo da izvrši djelimične intervencije na sadržaju proslijeđene vijesti, prevashodno u smislu ispravki formatiranja, gramatičkih ili pravopisnih greški i slično,
 16. Uredništvo portala zadržava pravo objavljivanja ili neobjavljivanja bilo koje vijesti koji se pošalju na portal,
 17. Mišljenja iznesena u navedenim sadržajima su lična mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stavove uredništva Portala, te se uredništvo Portala odriče bilo kakve odgovornosti u pogledu pouzdanosti i tačnosti navedenih podataka.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Postupak dodavanja vijesti na Ministarski sistem EMIS WEB

Postupak dodavanje vijesti u sistem EMIS WEB

Informacioni system EMIS WEB je postupak dodavanja vijesti iz škola u potpunosti automatizirao. Postupak obavlja EMIS koordinator škole i svodi se na sljedeće aktivnosti:

 1. Otvoriti EMIS WEB poddomenu škole. Lista poddomena svih škola Kantona nalazi se u glavnom izborniku pod linkom "Škole",

 2. Prijaviti se na sistem,

 3. Otvoriti Listu vijesti iz škola - link "Novosti > Vijesti iz škola". Ukoliko smo prijavljeni, system će nam automatski prikazati tipku pod nazivom "Dodaj novu" vijest: 4. Za dodavanje nove vijesti kliknemo na tipku "Dodaj novu". Sistem nas prebacuje u formular za unos nove vijesti iz naše škole:

    
   
 5. Kao što se vidi na gornjoj slici, za uspješno dodavanje nove vijesti potrebno je specifizirati pet odvojenih kategorija:

  1. Naslov vijesti,
  2. Fotografiju,
  3. Sažetak,
  4. Tekst objave i
  5. Datum objave.

 6. Fotografija je obavezna i treba biti u formatu .jpg, .jpeg, .gif, .png ili .bmp. Ukoliko je fotografija šira od 300 piksela, sistem će je automatski re-dimenzionirati na novu veličinu sa širinom 300 piksela. Postupak će zadržati proporcionalni odnos širine i visine originalne fotografije,

 7. Voditi računa da sažetak može sadržavati maksimalno 70 riječi, a tekst objave maksimalno 400 riječi. Koliko smo unijeli riječi, kao i koliko nam je još preostalo do maksimuma, vidimo u donjem dijelu forme za unos teksta,

 8. Po potrebi, možemo promijeniti datum objave,

 9. Na kraju, obavezno kliknemo na tipku "Sačuvaj". Sistem nas potom vraća na listu dodanih vijesti:

     

 10. Kao što vidimo, vijest koja je upravo dodana je automatski prikazana na listi. Također, vidimo da je system automatski prikazao naziv i mjesto škole o kojoj je riječ.

 11. Novododanu vijest trenutno može vidjeti samo EMIS odgovorna osoba, ​obzirom da ista još nije odobrena. Zato je okvir fotografije prikazan u crvenoj boji. Ukoliko se odjavimo, vidjet ćemo da se nova vijest zaista još ne prikazuje:


     
 12. Postupak odobravanja novih vijesti vrši Kantonalni administrator. Administrator prvo provjeri da li je novokreirana vijest napisana u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola, te ukoliko obrađuje jednu od dozvoljenih tema.  Kad se uvjeri da je sve u skladu s pravilima, istu i odobri za prikayivanje. Rezultat te akcije je da sada svi posjetioci sistema EMIS WEB mogu vidjeti i otvoriti novu vijest:

     

 13. EMIS koordinator škole ima mogućnost promijeniti sadržaj vijesti isključivo iz svoje škole (ukolika ista još nije odobrena). Kantonalni administrator sistema može po potrebi i obrisati dodane vijesti.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM