školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
19.11.2018
ponedjeljak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Obavijest o verziji programa EMIS Print

Ova obavijest se odnosi samo na osnovne škole.

Dostupna je dopuna verzije programa EMIS Print. Ova dopuna, "Patch", omogućava ispravno štampanje učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola.
Potrebno je da izvršite dopunu postojeće verzije programa EMIS Print sa datotekom "EMISPrintZakrpa", koju možete preuzeti u download sekciji ove stranice.
Prije instaliranja dopune verzije (datokeka "EMISPrintZakrpa") na školskom računaru treba biti istalirana verzija programa EMIS Print 7.1. Ukoliko je na školskom računaru instalirana neka druga verzija programa, ažurirajte program na verziju 7.1.
Sve potrebne datoteke za ažuriranje programa na verziju EMIS Print 7.1 nalaze se u download sekciji ove stranice.


Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preuzimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršene datokeke treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti, instalirati),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacionija neophodnih dijelova programa, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 033 560 240 ili na e-mail support@utic.ba.