školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
19.11.2018
ponedjeljak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Održana stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Stručna edukacija EMIS koodinatora svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je uspješno održana tokom 27. i 28. januara 2015. godine.  Stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je važan aspekt procesa informatizacije osnovnih i srednjih škola, koje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade vrlo uspješno organizuje svake školske godine.

Stručna edukacija je obavljena u tri odvojene grupe:

 • 27.01.2015 godine - I grupa – osnovne škole sa područja općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Trnovo i Ilijaš;
 • 27.01.2015 godine - II grupa – osnovne škole sa područja općina Centar, Novi Grad, Stari Grad i Vogošća;
 • 28.01.2015 godine - III grupa – srednje škole sa područja Kantona Sarajevo.

Na edukaciju su se odazvale sve škole  - 67 osnovnih i 40 srednjih škola.  U skladu sa programom koji je utvrđen u fazi pripreme projekta, uvodno predavanje je obavila mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz predavanje je naglašena važnost nastojanja Ministarstva u daljoj informatizaciji i modernizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Stručno predavanje o  analizi postojećeg stanja, kao i o novim modulima i funkcionalnostima  Integralnog informacionog sistema EMIS i njegovih komponenti je održao prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kroz predavanje, koje je bilo podijeljeno na teorijski i praktični dio, demonstrirane su i objašnjene nove procedure i moduli u komponentama EMIS Print i EMIS WEB. Poseban naglasak je stavljen na nove procedure prenosa i agregaciju radnih podataka iz školskih baza EMIS u Ministarsku bazu EMIS WEB.

Tokom edukacije je naglašeno da se, u saradnji sa Ministarstvom  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo intenzivno radi na razvoju i implementaciji potpuno novih funkcionalnosti, koje uključuju:

 • Uvjerenja o ostvarenim rezultatima  u učenju i vladanju  svih učenika osnovnih i srednjih škola na kraju prvog polugodišta;
 • Elektronsko izdavanje diploma i uvjerenja o položenoj maturi putem komponente EMIS Print;
 • Novi modul za administriranje podataka o subvencijama troškova putovanja učenika i uposlenika od kuće do škole i nazad;
 • Priprema i redizajn novog izgleda zvaničnih dokumenata - svjedodžbi i uvjerenja;
 • Nova rješenja za procesiranje i elektronsko izdavanje potvrda i učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola od I do III razreda.

U drugom dijelu edukacije je obavljen praktični trening/workshop kojeg su vodili stručni saradnici  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Burim Adžanel i Sanel Sefer. Treningom su obuhvaćeni praktični aspekti načina postupanja sa školskim sistemom EMIS i programskim rješenjem EMIS PRINT.

Svaka škola je tokom edukacije dobila obiman materijal u štampanom obliku  koji detaljno opisuje procedure i način rada sa sistemima EMIS, EMIS Web i EMIS Print. Dokumentaciju su uredile i pripremile Mersida Karačić i Azra Ramić, stručne saradnice UTIC-a.

Stručno obrazovanje EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je još jednom pokazalo opravdanost i praktičan značaj  informatizacije i automatizacije obrazovnih procesa koji se vrlo uspješno sprovode u Kantonu Sarajevo tokom zadnjih deset godina. Zaključeno je da se sistem mora dalje nadograđivati, te da se omogući češća edukacija na principu permanentnog, odnosno cjeloživotnog koncepta obrazovanja.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.


Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja Kantona organizira Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Naslov seminara: Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Mjesto održavanja: Centar za edukaciju, Gimnazija Obala, Kulina Bana 3.

Datum održavanja :27.-28.01.2015. godine

Program seminara:

 • "Informatizacija osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – dokumentacija i   evidencija u sistemu EMIS"
  mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 • "Integralni Informacioni sistem EMIS, EMIS WEB, EMIS PRINT, EMIS MATURA: iskustva u dosadašnjoj implementaciji i korištenju, buduća proširenja i unapređenja"
  Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu

 • "Praktični aspekti korištenja pojedinih komponenti Integralni Informacioni sistem EMIS"
  Burim Adžanel, Stručni savjetnik Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
  Sanel Sefer, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Mersida Karačić, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Dijana Cikanković-Plakalović, EMIS odgovorna osoba OŠ „Kovačići“


EMIS WEB nova verzija 2.2

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema EMIS WEB da je danas aktivirana nova verzija sistema 2.2.

Nova verzija uključuje niz poboljšanja i proširenja postojećeg sistema, uključujući:

 • unaprijeđeni modul za pristup podacima uposlenika škole,
 • unaprijeđeni modul za pristup podacima učenika škole,
 • modificiran način procesiranja podataka o uspjehu učenika u slučaju da postoje negativne ocjene tokom bilo kojeg polugodišta,
 • uklonjeni uočeni propusti tokom procesiranja podataka prilikom kreiranja izvještaja,
 • i mnoga druga manja unapređenja.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM