školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
19.11.2018
ponedjeljak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Vodiči za eksternu maturu 2013/2014.

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Vodič iz MatematikeVodič Matematika.pdf (883KB)
 2. Vodič iz Engleskog jezikaVodič_Engleski_jezik.pdf (1,2MB)
 3. Vodič iz Njemačkog jezikaVodič_Njemački_jezik.pdf (1,2MB)
 4. Vodič iz Arapskog jezikaVodič_Arapski.pdf (1,1MB)
 5. Vodič iz Francuskog jezikaVodič_Francuski_jezik.pdf (935KB)
 6. Vodič iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književostiVodič_BHS.pdf (1,1MB)
 7. Vodič iz Historije/povijestiVodič_Historija.pdf (740KB)
 8. Vodič iz Geografije/zemljopisaVodič_Geografija.pdf (668,2KB)
 9. Vodič iz BiologijeVodič_Biologija.pdf (645KB)
 10. Vodič iz Fizike Vodič_Fizika.pdf (877KB)
 11. Vodič iz Hemije/kemijeVodič_Hemija.pdf (1,2MB)
 12. Vodič iz InformatikeVodič_Informatika.pdf (1,2MB)
 11. Vodič  Prilagođeni nivoiVodič_Prilagođeni_nivo.pdf (4MB)

 

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2013/14. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.

Nova verzija programa EMIS Print 5.3.

Obavještavamo Vas da je dostupna nova dopuna programa EMIS Print za preuzimanje. Simbolička oznaka nove verzije programa je 5.3. Nova verzije programa EMIS Print omogućava da se pored dosadašnjih dokumenata, izdaju i učeničke knjižice od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Za preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print morate prvo da se prijavite na sistem.

Kroz program EMIS Print verzija 5.3 izdaju se sljedeći školski dokumenti:

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj muzičkoj školi;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole za vanredne kandidate;
 • Svjedodžba o završenom razredu gimnazije;
 • Učenička knjižica – naslovna stranica;
 • Učenička knjižica - evidencija uspjeha za prvi, drugi i treći razred osnovne škole;
 • Uvjerenje o redovnom pohađanju.

Napomena: Kao i do sada, prije zvaničnog štampanja, na predviđene obrasce, potrebno je izvršiti provjeru odštampanih dokumenata na čistom bijelom papiru. Detalje o preporuci za provjeru prilikom elektronskog izdavanja dokumenata možete pogledati pod linkom: EMIS Print - štampanje svjedodžbi: preporuke.

Završeno elektronsko izdavanje i štampanje svjedodžbi i uvjerenja

Proces elektronskog izdavanja i štampanja svjedodžbi i uvjerenja za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo uspješno je okončan! Izdati su dokumeti za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola u Katonu Sarajevo. Izdavanje dokumenata vršeno je elektronskim putem, a kroz programe EMIS i EMIS Print  izdavani su sljedeći  dokumenti:

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj muzičkoj školi;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole za vanredne kandidate;
 • Svjedodžba o završenom razredu gimnazije;
 • Učenička knjižica – naslovna stranica;
 • Učenička knjižica - evidencija uzspjeha za prvi i drugi razred osnovne škole;
 • Uvjerenje o redovnom pohađanju.

Budući da kroz proces izdavanja  i štampanja navedenih dokumenata nisu uočene greške niti evidentirana kašnjenja, ukupnu aktivnost smatramo uspješno završenom.

Koristimo ovu priliku da istaknemo da su za ukupan uspjeh štampanja svjedodžbi i uvjerenja kroz EMIS sistem u prvom redu zaslužni nastavnici i profesori koji su unijeli sve podatke i odštampali dokumenta, za što im ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskig tele-informatičkog centra UTIC - čestitamo!